TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂNTác giả : Lê Văn Đoàn 
Số trang : 347 trang ở dạng File PDF 
Tài liệu gổm 3 phần chính , mỗi phần đều tổng hợp lại các kiến thức cần nhớ và rổng hợp các dạng bài điển hình của từng phần kèm theo phương pháp giải từng dạng . 
3 phần chính của tài liệu bao gồm : 
  1. Nguyên hàm và phương pháp tìm nguyên hàm 
  2. Tích phân và các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao
  3. Các dạng bài tập ứng dụng của tích phân , bài toán thực tế 
Link Tải bên dưới Download
Tải file PDF