Phương pháp giải bài tập hình học không gian

Phương pháp giải bài tập hình học không gian


Tài liệu gồm 28 trang tổng hợp các dạng bài hình học không gian và những kiến thức cần phải nhớ để làm những dạng bài đó tương ứng ! Các chủ đề quan trọng trong chương hình học không gian bao gồm : 
  1. Quan hệ song song
  2. Quan hệ vuông góc 
  3. Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau 
  4. Các bài toán về hình chóp
  5. Các bài toán về hình chóp cụt
  6. Các bài toán về hình lăng trụ
  7. Hình trụ , hình nón , hình cầu
Link Tải bên dưới Download
Tải file PDF