CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ HỌC

Tags

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SÓNG CƠ HỌC Nội Dung : Tài liệu trình bày khá ngắn gọn các phương pháp cơ bản giải bài tập vật lí chuyên đè sóng cơ học .
Các dạng bài đặc trưng của chuyên đề này bao gồm : 
  1. Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
  2. Bài tập liên quan đến phương trình sóng
  3. Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên cùng 1 phương truyền sóng 
Đó là 3 dạng bài cơ bản mà các em phải nắm chắc trong chuyên đề này . Cuối tài liệu có bài tập thực hành nữa nhé ^^ ! 


Link Tải bên dưới Download
Tải file PDF